Abelco
hero_pattern.png

Investor relations

Information och rapporter

Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma den 8 mars 2017
Ladda ned

Fullmaktsformulär
Ladda ned


ÖvrigT

Emissionsmemorandum 1 november 2016
Ladda ned

Bolagsordning 8 mars 2017
Ladda ned

 

Kalendarium

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende första kvartalet 2017 8 maj 2017

Bolagsstämma 8 maj 2017

Rapport avseende halvåret 2017 14 augusti 2017

Niomånadersrapport 2017 13 november 2017


Delårsrapporter 2016

Delårsrapport 1 2016
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2016
Ladda ned

Delårsrapport 2 2016
Ladda ned


DELÅRSRAPPORTER  och Årsredovisning 2015

Delårsrapport 1 2015
Ladda ned

Delårsrapport 2 2015
Ladda ned

Delårsrapport 3 2015
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2015
Ladda ned

Årsredovisning 2015
Ladda ned


DELÅRSREDOGÖRELSER  OCH ÅRSREDOVISNING 2014

Delårsredogörelse 1 2014
Ladda ned

Delårsredogörelse 2 2014
Ladda ned

Delårsredogörelse 3 2014
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2014
Ladda ned

Årsredovisning 2014
Ladda ned


DELÅRSREDOGÖRELSER  OCH ÅRSREDOVISNING 2013

Delårsredogörelse 1 2013
Ladda ned

Delårsredogörelse 2 2013
Ladda ned

Delårsredogörelse 3 2013
Ladda ned

Bokslutskommuniké 2014
Ladda ned

Årsredovisning 2013
Ladda ned


Forum

 

Är du intresserad av att diskutera med andra investerare och med representanter från Abelco? Välkommen till vårt diskussionsrum på Stockaboo! www.stockaboo.com