Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

Bolaget har sedan extra bolagsstämma den 17 december 2019 en delvis ny styrelse och sedan den 18 december 2019 en ny verkställande direktör. Mot bakgrund av den begränsade tid som förflutit sedan förändringarna i Bolaget. Har Bolaget idag beslutat att senarelägga rapporten. 

Vidare meddelas att förvärvet av Fatfish Global Ventures AB (“FGV”) slutligen godkändes av extra bolagsstämma hållen av FGV’s tidigare huvudägare den 6 januari 2020, vilket medför att båda bolagen kommer att konsolideras och rapporteras samlat från och med första kvartalet 2020.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

February 13, 2020