Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

Vi har idag, genom våra portföljbolag, tillgång till över 350 miljoner konsumenter av digitala tjänster och produkter, bl.a. inom mobilspel. Med våra kontor i Sydostasien och Skandinavien samt med vår globala portfölj inom fintech, gaming och e-handel har vi nu identifierat en stor möjlighet för Abelco och dess aktieägare. Abelco kan nu genom RightBridge tillmötesgå det starka intresset från attraktiva förvärvsobjekt inom just dessa kategorier, både utländska och svenska förvävsobjekt som nu kan använda sig av våra tillgångar för att skapa tillväxt” – säger Johan Rooth, Abelco:s VD.

RightBridge investeringsstrategi är att förvärva tillväxt bolag med

  • En tydlig global affärsmodell och fungerande teknologi som kan utnyttja Abelco:s ovan nämnda tillgångar för sin tillväxts acceleration. 
  • Har sina kortsiktiga finansieringsbehov lösta.
  • Ett starkt kärnteam samt potentialen att ingå i en börsnotering i närtid.

”Ambitionen med RightBridge är att kapitalisera på Abelco:s brygga mellan Skandinavien och Asien, på de operativa tillgångar i våra portföljbolag samt på vår erfarenhet av publika kapitalmarknader. RightBridge har en uttalad fokusering på att öka Abelco:s aktievärde till våra aktieägare genom en börsintroduktion under 2020” – säger Kenneth Arnström, Abelco:s styrelseordförande.

Under de kommande veckorna kommer RightBridge att exekvera på sitt befintliga flöde av förvarvsobjekt som redan finns, samt utforma styrningsprocesserna i bolaget.
 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

March 3, 2020