Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

Vopy (www.vopy.com), med huvudkontor i Norge och utvecklingskontor i Kanada, är en fullserviceleverantör inom området. Företaget har ett s.k. BIN avtal i SEPA och kan erbjuda finansiella tjänster över hela Europa, där licensen omfattar både e-money och kreditgivning.

Den plattform företaget använder tillåter mycket stora transaktionsvolymer tack vare en patenterad DLT (Distributed Ledger Technology) lösning. Plattformen medger en blockkedjebaserad konsensus som ersätter de befintliga manuella clearingsystem som är vanliga i andra lösningar.

Man vänder sig till större aktörer som t ex telecombolag eller etablerade varumärken med stora kundgrupper. För Vopys kunder innebär tekniken hög säkerhet samt betydligt lägre transaktionskostnader än traditionella lösningar.

Vopy inleder nu slutfasen av sitt utvecklingsprojekt där man väntar sig att nå marknaden under kvartal 2, 2020.

”Efter månader av utvärdering och förhandling är vi glada för denna investeringsmöjlighet. Vi ser en mycket stor potential i Vopy och tror att bolaget radikalt kan förändra marknaden för neobanker på kort tid.” säger Sven Hattenhauer, VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ).

”Vopy uppskattar Abelco som lead investor i bolaget, vår tro är att Abelco med sina tidigare erfarenheter kan tillföra värdefull kunskap till Vopy inför den expansionsfas vi nu inleder.” säger Håkan Tollefsen, VD för Vopy Technology AS.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

November 20, 2019