Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

QuickBits nyemission ges ut i Units, där en (1) unit består av fyra (4) aktier samt tre (3) teckningsoptioner. Teckningskursen för en unit är 12,80 kr, motsvarande 3,20 kr per aktie. 

Full teckning i emissionen motsvarar 1 250 000 units till ett totalt värde av 16 000 000 sek. Abelco garanterar 375 000 units, vilket motsvarar 30 % av den totala emissionen och 4 800 000 sek. Abelco ersätts för garantiåtagandet genom 1,5 miljoner teckningsoptioner där varje teckningsoption ger Abelco rätt att teckna en (1) ny aktie i QuickBit till en kurs om 3,20 kronor per aktie under perioden 1 – 31 december 2020. Teckningsoptionerna kommer tas upp till handel samtidigt som bolagets aktie och övriga teckningsoptioner.

”Vi tror mycket på QuickBit och ser en stor framtida potential för vår investering i Bolaget. De teckningsoptioner vi erhållit kan ge en mycket gynnsam värdeökning för Abelco om QuickBit fortsätter utvecklas som vi tror. Intresset för QuickBits kommande spridningsemission är mycket stort bland Abelcos aktieägare. Teckningstiden startar på måndag 10 juni och Abelcos aktieägare erhåller förtur på 500 000 units i emissionen, dvs 40% av den totala emissionsvolymen. Därmed hoppas vi kunna erbjuda ett stort antal aktieägare i Abelco att även bli delägare i QuickBit.” säger Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB.

Detaljerad information om erbjudandet till Abelcos aktieägare kommer att publiceras på Abelcos hemsida senast före börsöppning måndag 10 juni.

QuickBits emission startar måndag 10 juni. Investeringsmemorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på QuickBits hemsida http://investor.quickbit.eu samt på http://www.eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

June 7, 2019