Abelco investerar i PrettyClose

PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd.

PrettyClose ämnar jämna ut maktbalansen så att hotell och dess gäster kan hitta varandra utan att behöva betala ohemult höga avgifter till dessa mellanhänder. PrettyClose är en naturligtvis även de en mellanhand, men med betydligt lägre avgifter och med större frihet för hotellen vad gäller prissättning. Tjänsten, som är medlemsbaserad, beräknas lanseras under februari 2017. Appen finns i nuläget framtagen för Iphone och kan laddas ned på AppStore.

PrettyClose har med sin erfarna ledning fått in ägare/intressenter bl.a från finansmarknaden.

Ambitionen från bolagets sida är att genomföra ännu en emission under slutet av det första kvartalet 2017 till kursen 4,50 SEK. Abelco har en option att teckna ytterligare aktier i denna emission. Målet med dessa emissioner är att kapitalisera upp PrettyClose inför en kommande börsnotering som beräknas kunna äga rum innan sommaren 2017.

Styrelsen för PrettyClose har som målsättning att bolaget skall kunna rapportera lönsamhet under fjärde kvartalet 2017.

Mer information om bolaget finns på www.prettyclose.com

”Vår investering i PrettyClose är att betrakta som en rent finansiell placering, utan krav på stöd från Abelcos sida. Den marknad som PrettyClose agerar inom är intressant och vi hyser förhoppning om att bolaget genom sin disruptiva riktning kan ta en stark position i branschen.” säger Peter Nisser, VD för Abelco Investment Group AB (publ)

Skills

Posted on

January 20, 2017