Abelco Investment Group AB (publ): Abelco senarelägger sin halvårsrapport till den 28 augusti.

,

På grund av att Abelco genomfört emissioner och flera affärer under det senaste halvåret och också introducerats på NGM under det senaste kvartalet har företaget beslutat att genomföra en översiktlig revision av halvårsbokslutet, i enlighet med NGMs rekommendationer.

För att anpassa sig till semestertider har företaget därför beslutat att förlänga tiden till dess rapporten offentliggörs till den 28 augusti.

”Jag ser detta som ett sätt att objektivt säkra informationen vi lämnar till marknaden en extra gång samtidigt som vi ger vår personal och vår revisor en bättre möjlighet till ledighet under semesterperioden.” säger Reinhold Konnander, VD vid Abelco Investment Group AB (publ).

Skills

Posted on

August 9, 2017