Abelco Investment Group AB (publ) blir huvudägare i Umida Group AB

,

Umida Group AB (publ) riktar nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr per aktie. Total emissionslikvid är 6.000.000 SEK. Genom emissionserbjudandet får Umida en tydlig större aktieägare med en ägarandel motsvarande ca 11% av kapital och röster.

Rabatten till Abelco motsvarar ca 6,7% jämfört med volymvägd snittkurs de senaste tio handelsdagarna.

Abelco, vars ena investeringsfokus är gentemot tydliga tillväxtbolag, har identifierat Umida som sådant, där styrelse- och ledning agerar enligt plan med förmodad stark underliggande tillväxt, utan att det reflekteras i Umidas aktiekurs. Umida har dessutom länge sökt en huvudägare, varvid Abelco torde utgöra en lämplig sådan då Abelcos styrelseordförande, Henrik Sundewall, tidigare varit VD för Umida och därmed är bekant med Umidas verksamhet och omvärld.

”Vi har ett samlat styrelsebeslut kring att Umidas utvecklingspotential bedöms god, där styrelse och ledning i Umida genomför den lagda strategin på ett bra sätt. Inflödet av såväl nya affärer såväl som leverans inom den fastlagda försäljnings- & distributionsstrategin fortgår, i tillägg till fortsatt utveckling av nya egna varumärken som stärker denna riktning, där vi bedömer att utvecklingspotentialen inte återspeglas i Umidas aktiekurs. Därmed passar Umida mer än väl in i Abelcos investeringsportfölj.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ).

Rabatten för Abelco blir ca 6,7% beräknad på Umidas volymvägda snittkurs under de senaste tio handelsdagarna, vilket bedöms rimlig av Abelcos styrelse med hänsyn till Abelcos förväntan kring operativ utveckling inom Umida och dess fastlagda strategi.

”Det är mycket tillfredställande att bolaget genom det riktade emissionserbjudandet till Abelco Investment Group AB nu erhåller en stor och engagerad aktieägare som dels ser potentialen i bolaget och dels kan fungera som ytterligare resurs i frågor kring bolagets fortsatta utvecklings- och förvärvsstrategi, där vi nu kan föra en tätare dialog kring viktiga strategiska frågor, något som vi tidigare saknat.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Umida Group AB (publ).

Transaktionen bedöms vara slutförd senast 30 juni 2017.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017.

Skills

Posted on

June 13, 2017