Abelco Investment Group AB (publ) erhåller återbetalning om 5,4 MSEK på utestående reversfordran

,

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran har påbörjats. Vi får nu större möjligheter att aktivt stötta våra innehav. Vi avser därför att använda större delen av denna delåterbetalning för investeringar i några av våra innehav, då vi ser att denna åtgärd ger bäst avkastning på vårt kapital.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

October 25, 2018