Abelco Investment Group AB (publ) erhåller ytterligare återbetalning om 1,2 MSEK

,

”Det är glädjande att amorteringarna av vår reversfordran fortsätter som planerat. Liksom tidigare återbetalningar, avser vi att använda större delen av denna delåterbetalning för att stärka balansräkningen i Abelco samt ge fortsatt stöd till våra portföljbolag.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ). 

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

November 16, 2018