Abelco Investment Group AB (publ) föreslås erhålla styrelseplats i Quickbit eu AB (publ)

,

Abelco äger 8,9 % av aktierna i Quickbit och med avseende på ägarandelen väljer Abelco nu att engagera sig strategiskt i bolagets verksamhet. Utöver Sven Hattenhauer, föreslås även Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) som ny styrelseledamot i Quickbit.

Genom de föreslagna styrelseförändringarna är Quickbits plan att stärka sin position ytterligare och fortsätta det pågående arbetet med den planerade listningen.

”Det sker ett skifte inom finanssektorn; affärsmodellerna och kundernas beteende har förändrats radikalt. Quickbits högteknologiska plattform, baserat på blockchain, tillhandahåller kryptovalutor till kunder inom e-handel och ger e-handlare möjlighet att minska risken för bedrägerier. Det snabbt och ständigt förändrade kundbeteendet ställer helt nya krav på de digitala aktörerna. Quickbits plattform spelar en viktig roll i denna utveckling. Vi är glada över att vi kan vara en del i detta bolag och dess framtida utveckling. Jag ser med stort intresse fram emot möjligheten att bidra till Quickbits tillväxt” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

October 22, 2018