Abelco Investment Group AB (publ) förstärker ledningen i dotterbolagen Hembad och TBS Yard

I linje med Abelcos verksamhets- och affärsutvecklingsfokus i sina portföljbolag har Hembad såväl som TBS Yard arbetat intensivt med sina respektive tillväxtstrategier med ökad försäljning och tydliggörande av marknadserbjudande som fokusområden. I syfte att stödja och förstärka genomförandet har bolagen tillsatt Kjell Östlund som ny VD för Hembad, samt Kent Söderberg som ny VD för TBS Yard.

Kort om Kjell Östberg, ny VD för Hembad Sverige AB: Född 1963, med ekonomiutbildning från Högskolan i Dalarna och Uppsala Universitet. Tidigare erfarenhet från Telia, Medonic, Boule, Kompetenspartner och Folkuniversitetet, utöver erfarenhet som egen företagare. Tidigare roller innefattar bland annat ekonomichef, verksamhetsledare och VD.

Kort om Kent Söderberg, ny VD för TBS Yard AB: Född 1971. Tidigare erfarenhet innefattar fastighets- och verksamhetsutveckling jämte mångårigt engagemang i egen verksamhet vari två gånger Gasellvinnare. Kent är sedan en tid engagerad som konsult inom verksamhetsutveckling av Abelcos portföljbolag och då primärt inom säljutveckling i TBS Yard utöver att han agerat interim VD i bland annat Mockfjärdshus och Hembad.

”Det är mycket glädjande att vi får Kjell och Kent som förstärkning i dotterbolagen och som kan stötta vår tillväxtstrategi. Både Kjell och Kent är erfarna ledare med tydligt sälj- och verksamhetsutvecklingsfokus. De blir viktiga komponenter i genomförandet av inslagen väg framåt och som komplement till övriga duktiga ledningsgrupper i bolagen, vilka deltagit i förändringsarbetet på ett mycket bra sätt. Jag ser mycket fram emot att inleda samarbetet med Kjell och fortsätta mitt goda samarbete med Kent.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).


För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se
Telefon: 076 – 877 00 00 


Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017, kl 11:40.

Skills

Posted on

November 16, 2017