Abelco Investment Group AB (publ) förvärvar aktier i Quickbit eu AB

,

Inför planerad ägarspridning i Quickbit eu AB (publ) köper Abelco 337.500 aktier i bolaget av grundarna, vilket motsvarar ca 6,4 % av kapital och röster. Aktierna förvärvas till kursen 16 kr per aktie. Quickbit eu AB (publ) har för avsikt att genomföra en ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie för handel på lämplig handelsplattform.

Quickbit eu AB (publ) tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum, vilket är valutor som växer starkt inom digitala köp av tjänster och produkter. Genom samarbete med Quickbit erhåller näthandlare en lösning på en annars komplicerad procedur kring regelverk avseende anti-money-laundering (”AML”) och know your customer (KYC). Quickbit agerar för att minimera risk i sådana transaktioner och använder sig även av algoritmer för s.k. machine learning för att minimera risken för bedrägerier, till förmån för både köpare och säljare. De stora volymer som Quickbit kan hantera skapar kostnadsfördelar och sannolikhet att bolaget kan ta betydande marknadsandelar inom den starkt växande marknaden för betalningar med kryptovalutor avseende digitala tjänster och produkter.

Styrelsen för Quickbit eu AB (publ) har beslutat att under hösten 2017 ansöka om notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats i Sverige.

”Quickbit är en spännande verksamhet som verkar inom en spännande bransch med stora transaktionsvolymer. Denna s.k. pre-IPO investering sker i förhoppning om att Abelco’s direktavkastning vid spridningsemissionen i Quickbit, ska kunna delas ut till Abelco’s aktieägare genom att dela ut Quickbit-aktier till Abelco’s aktieägare. Sådan utdelning kräver dock såväl rättslig rätt att genomföra sådan utdelning, såväl som att Quickbit genomför en ägarspridning på för Abelco’s aktieägare gynnsamma villkor. Som finansiell investering är ambitionen att denna investering ska ses som ännu ett steg i Abelco’s finansiella investeringsinriktning och att affären skall bli gynnsam för Abelco’s aktieägare.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.

Skills

Posted on

July 3, 2017