Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

,

Bolaget har under våren 2017 genomgått en noteringsprocess hos NGM och har nu erhållit godkännande från NGM att notera bolagets aktie på NGM MTF under kortnamnet ABIG MTF. Första handelsdag beräknas till onsdag 24 maj 2017.

”Vi är tacksamma för det samarbete och goda dialog som förts mellan bolaget och NGM i denna noteringsprocess. Det är med glädje vi erhållit NGM’s godkännande för notering av bolagets aktie på NGM MTF och vi är övertygade om att detta är positivt för bolagets samtliga aktieägare.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017.

Skills

Posted on

May 22, 2017