Abelco Investment Group AB (publ): Mockfjärdshus förvärvar fastighet i Solna

,

Mockfjärdshus AB har idag förvärvat fastigheten Spiran 1, med adress Råsundavägen 114 samt Postgränd 2 – 6 som ligger i det mycket attraktiva och eftersökta bostadsområdet Gamla Råsunda med omedelbar närhet till Mall of Scandinavia, Haga Norra samt Solna station. Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal.

Fastigheten är som hyresfastighet värderad till 58 MKR. Förvärvet har gjorts via förvärv av fastighetsbolaget Råsunda Spiran 1 Fastighets AB för 50 MKR. Renovering- & ombyggnationskostnaderna beräknas till ca 20 MKR och bolaget räknar med att affären i sin helhet skall generera en bruttovinst i spannet 15 – 18 MKR beroende på försäljningspriset/m2 vid det aktuella försäljningstillfället. För denna beräkning har likvärdiga lägenheter i samma område med de senast 6 månadernas slutpriser agerat underlag.

Bygglov för konverteringen till bostäder är godkänt, BRF är bildad och Mockfjärdshus kommer omedelbart att påbörja projekteringen för ombyggnationen samt konceptutveckling och paketering inför en kommande försäljning av bostadsrättslägenheterna. Fastigheten beräknas vara färdigställd för inflyttning under Q3 2018.

”Jag tycker personligen att detta är ett bra exempel på hur vi som aktiva ägare i de bolag vi investerar i bidrar med att identifiera, förhandla, finansiera och skapa nya lönsamma affärer. Även om vi har en något överhettad bostadsmarknad finns det alltid en stark efterfrågan efter mindre lägenheter i äldre väletablerade bostadsområden. Som aktiva ägare är ambitionen alltid att skapa långsiktig, stabil och lönsam tillväxt i våra investeringar och vi ser detta som en början på hur det nu rekonstruerade Mockfjärdhus skall återuppstå som ett stabilt bolag med en ny affärsstrategi. Tillsammans med den nya ledningen i Mockfjärdshus utvärderar vi flera affärer liknande denna och vi kommer fortsatt vara extremt selektiva i de projekt vi väljer att investera i.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ). 

Skills

Posted on

August 8, 2017