Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Detta är ett steg i att förstärka och förbättra vår kommunikation med marknaden. Det blir även en tillgång för våra portföljbolag som kan använda sig av en starkare kommunikatör och profilera sig bättre för att kunna nå sin fulla potential. Vi inser tillgången av att ha en professionell samarbetspartner som Corfind och det skall bli otroligt spännande att se hur det här utvecklas med tiden. Inom kort kommer den första intervjun att publiceras med focus på “nya” Abelco”  säger VD, Johan Rooth.

Corfind är ett serviceföretag som arbetar med IR-och varumärkesstrategier. Corfind hjälper börsbolagen med bl.a. löpande kommunikation, marknadsföring, kapitalanskaffning och ägarspridning. På corfind.comhttp://www.corfind.com/ kan företagen förtydliga, förklara och belysa frågeställningar som väckts av aktieägarna i personliga intervjuer.

Skills

Posted on

February 10, 2020