Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande till 100% i JVM Group AB

,

Abelco Investment Group AB (publ) äger sedan tidigare 51% i JVM Group AB vars innehav består av 100% av aktierna i Mockfjärdshus AB samt 100% av aktierna i Hembad Sverige AB. Genom affären skapas en balans och relevans i Abelcos ägande av JVM Group, då Abelco hittills finansierat såväl ackordslikvid som löpande drift av JVMs innehav. Med en konsolidering av hela ägandet kan det strategiarbete som pågår inom framförallt Mockfjärdshus men även inom Hembad accelereras.

Ingen köpeskilling anges för transaktionen.

”Mot bakgrund av det finansieringsstöd som Mockfjärdshus, och därmed även JVM Group, erhållit från Abelco ter det sig naturligt att Abelco tar ägarskap av hela affären vilket vi nu gör på väldigt bra villkor för våra aktieägare. Parterna är överens om att affären skapar de bästa förutsättningarna för de berörda verksamheterna att kunna utvecklas och växa under ledningen av en ägare som har en tydlig agenda och målbild.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017, kl 16:00 CET.

Skills

Posted on

November 28, 2017