Abelco Investment Group AB (publ): styrelse och VD köper aktier i bolaget

,

Kenneth Arnström, styrelseordförande, Sven Hattenhauer, styrelseledamot, och Henrik Sundewall, VD och styrelseledamot, har idag köpt 2 miljoner aktier vardera, tillsammans 6 miljoner aktier i Abelco. Transaktionen har skett utanför marknaden. Priset är satt enligt 15 dagars volymvägt snitt med viss premie. Transaktionen rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018. 

Skills

Posted on

February 23, 2018