Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

,

Den transformation av Abelco som pågått sedan hösten 2016 går nu in i operativ fas med bolagets nya inriktning som investmentbolag i fokus. I samband med detta har styrelsen utsett Reinhold Konnander till ny VD och med ansvar att genomföra den fastlagda strategin för bolaget.

”Abelco har med tidigare VD Peter Nisser genomgått den fastslagna transformationen av bolaget och har dessutom redan genomfört ett par investeringar, vilket tidigare kommunicerats. Arbetet med bolagets riktningsändring har varit krävande och i syfte att fortsätta processen med oförändrad kraft så har styrelsen utsett Reinhold Konnander till ny VD. Konnander har stor erfarenhet av förändringsprocesser och av att leda andra ledare, något som blir än mer viktigt nu när bolaget går in i operativ fas med full kraft. Jag vill tacka Peter Nisser för den insats denne gjort och samtidigt hälsa Reinhold Konnander välkommen till Abelco” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande för Abelco Investment Group AB (publ).

Konnander tillträder sin tjänst med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

Skills

Posted on

May 15, 2017