Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 2/2018

Kära aktieägare!

Det är på sin plats att jag kontaktar er och ber om ursäkt för att ni fått vänta på den utlovat utökade informationsgivningen. Skälen är flera, vilket ni bl a kan läsa om nedan. Oavsett detta så vill jag rikta min ärligt menade ursäkt till er som aktieägare.

Kvartalsrapport för årets första kvartal har nu avgivits så låt mig beskriva mer kring vad vi gjort – och gör – för att skapa förutsättningar för god avkastning för Dig som aktieägare.

Vad vi har gjort – som eventuellt inte synts fullt ut

Vi har arbetat hårt med portföljen och skapat tydliga planer med konkreta exitmålsättningar för respektive innehav. Från att tidigare haft ett något bredare investeringsfokus är vår huvudstrategi nu: Investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar för börsnotering. Fokuseringen har bland annat inneburit ökat stöd till de bolag som har bäst förutsättningar att noteras i närtid. I vissa gjorda investeringar är vi minoritetsägare och kan inte påverka tidplanen för notering om innehavet självt inte kunnat – eller har resurserna – för att nå sina uppsatta mål inom föreskriven tidplan. Detta är givetvis frustrerande, både för er som aktieägare då önskvärd information inte kan tillgängliggöras som vi önskat, såväl som för oss som företrädare som inget annat önskar än att aktivt kunna stödja innehavens egna processer mot framgångsrik börsnotering. Detta har naturligtvis lett till en betydligt skarpare kravspecifikation på våra kommande engagemang och investeringar. Allt enligt strategin: Investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar för börsnotering.

Några förtydliganden av vad som skett senaste tiden och vad som sker i närtid

Quickbit

Bolaget har nyligen adderat flertalet nyckelpersoner som både driver processen mot börsnotering såväl som börsfähig marknadskommunikation, vilket är mycket positivt. Bolaget etablerar dessutom tillståndspliktig verksamhet genom helägt dotterbolag i Gibraltar och erhåller därmed tillgång till tillståndspliktig status & verksamhet genom existerande brittisk lagstiftning för handel med kryptovalutor. Handeln med kryptovalutor fortsätter växa och fler kryptovalutor adderas på marknaden vilket tillsammans med en försatt hög volatilitet gynnar Quickbits affär. Med detta till grund ser vi med förhoppning fram emot en accelererad process och en lyckosam börsnotering utan vidare fördröjningar.

Hotel Insider

Bolaget har genomfört en kontrollerad process mot en kommande börsnotering där man bland annat attraherat välrenommerade styrelsepersoner såsom t.ex. John C. Abbott (Stanford & Harvard University) med bakgrund från JP Morgan, The Meet Group (Nasdaq: MEET) och som genomfört förvärven av MyYearbook och Skout, och BrasPay (fintech) samt Song Kim med bakgrund från Loyalty Lab/TIBCO och Gilt Group med stor erfarenhet från blockchain och kryptovalutor i tillägg till fintech generellt.

Hotel Insider kommer, såsom tidigare kommunicerats, i närtid erbjuda Abelcos aktieägare att investera i bolaget till samma villkor som Abelco gjort, inför den ”pre-IPO acceleration process” som bolaget nu befinner sig i.

FTCS

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats så har Abelco erhållit en option om att teckna upp till 5% av FTCS inför kommande börsnotering, med 20% rabatt, i enlighet med överenskommelse med större aktieägaren FTCS Intressenter AB. FTCS har framgångsrikt inlett sin marknadsetablering med ett avtal med den brasilianska banken, Banco BS2. Avtalet som enligt bolaget beräknas vara värt ca 300 MSEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen indikerar bolagets stora potential. Värdet på Abelcos option bedöms därmed följa FTCS fortsatta värdeökning i och med bolagets etableringstakt.

Slutligen 

Vår framtidstro är fortsatt stark och med en tydlig fokusering av vår strateg har vi lagt grunden för att framöver fokusera på att investera i ”pre-IPOs” där vi blir tillräckligt stora ägare för att kunna påverka respektive bolags noteringsprocess. Samtidigt har våra nuvarande ”pre-IPO”-innehav blivit försenade i sina respektive processer. Detta har påverkat vår marknadskommunikation på ett negativt sätt, vilket är beklagligt. Vi ser nu an mot 2018 med stor tillförsikt och är trygga i vår förmåga att leverera den utveckling vi planerar och jag ser fram emot att få presentera fler spännande ”pre-IPO” investeringar under året.

Stockholm, 31 Maj 2018

Henrik Sundewall

VD, Abelco Investment Group AB (publ)

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

May 31, 2018