Abelco Investment Group AB (publ): VD köper aktier och optioner i bolaget.

,

Sven Hattenhauer, VD i Abelco, har fredagen den 7 september 2018 köpt 5 miljoner aktier samt 10 miljoner TO1 optioner i Abelco, till kursen 0,08 kr per aktie samt 0,01 kr per option. Transaktionen har skett utanför marknaden och har rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018.

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

September 11, 2018