Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB minskar sitt innehav i Real Holding AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ), [Abelco], äger 70% av TBS Group AB som i sin tur äger aktier i Real Holding AB (publ). TBS Group AB har av strategiska skäl valt att över tid minska sin position i Real Holding (publ) genom att avyttra ca två tredjedelar av sitt ursprungliga innehav.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

February 1, 2019