Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS ingår LOI med Green City Ferries AB

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har tecknat ett intentionsavtal (”LOI”) med Green City Ferries AB. Green City Ferries AB har under längre tid utvecklat en helt eldriven höghastighetsfärja för persontransport, BB Green, och bolaget går nu in i kommersiell fas. Intentionsavtalet syftar till att parterna skall ingå ett strategiskt samarbetsavtal vari TBS Yard skall tillverka och konfigurera fartygstypen BB Green. TBS Yard kommer stå som avtalspart gentemot rederier och annan slutkund.

Parterna ska gemensamt verka för att fartygsserien BB Green med tillhörande kringsystem blir både attraktiva såväl som framgångsrika på marknaden. I detta skede kan inget ordervärde anges.

”Intentionsavtalet med Green City Ferries AB ger ytterligare bekräftelse kring TBS Yards djupa kunskap och erfarenhet från fartygs- och kompositindustrin och hur detta skapar konkurrensfördelar. Även om Green City Ferries ABs kommersiella lansering är i tidig fas så är det inom ett högintressant område, både ur miljöhänseende såväl som med växande behov av persontransporter sjöledes.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 


Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018. 


Ladda mer PDF

Skills

Posted on

August 31, 2018