Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS tecknar samarbetsavtal och vinner order från Windy Boats

,

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har ingått samarbetsavtal med Windy Boats med fokus på tillverkning av komponenter i komposit. Kompositmaterialets karaktär av styvfasthet, fuktsäkring samt låga vikt skapar konkurrensfördelar jämfört med andra materialval. En inledande order om knappt 0,3 MSEK har nu erhållits under samarbetsavtalet, varvid produktion för denna inledande order bedöms starta före slutet av året. Den inledande ordern avser s.k. skott (”buldheads”) till Windys modell SR52 Blackbird superyacht tender.

”TBS har, som tidigare kommunicerats, vunnit flera prototypbeställningar i sitt breddade produkterbjudande. Bolagets samarbetsavtal med Windy Boats, kombinerat med en inledande konkret beställning, är oerhört spännande i och med den stora marknad som den civila båtmarknaden utgör. Samarbetsavtalet och den första erhållna beställningen är ytterligare kvittens på att Bolagets utökade försäljningsaktiviteter ger grund till förhoppning om en gynnsam utveckling av TBS Yard.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018. 


Ladda mer PDF

Skills

Posted on

August 29, 2018