Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner ny order från NKT HV Cables AB

,

TBS Yard AB, majoritetsägt dotterbolag till TBS Group AB, som ägs till 51% av Abelco, har erhållit ny order från NKT HV Cables AB inom segmentet skarvhus, vilka används för att skapa en kontrollerad miljö vid kabelarbeten av större format. Denna nya order avser uppdatering och modifiering av ett sedan tidigare levererat skarvhus och medför ett ordervärde om drygt 0,5 MSEK. Produktion i enlighet med lagd order inleds under tredje kvartalet 2018.

”Den nya ordern från NKT uppvisar tydligt förtroende för TBS kapacitet och förmåga att möta en miljardmarknads högt ställda krav. TBS unika kunnande, både tekniskt såväl som applikationsutvecklingsmässigt, inom kompositframställning röner fortsatt bevis på förtroende från etablerade aktörer, vilket är oerhört glädjande.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 


Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018. 


Ladda mer PDF

Skills

Posted on

August 30, 2018