Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner prototypbeställningar i nya marknadssegment

,

Ledningen i TBS har, tillsammans med huvudägaren Abelco, sedan en tid intensivt arbetat med en breddning av bolagets marknadserbjudande och applikationsområden. TBS som, innan Abelco blev huvudägare, i huvudsak var fokuserade på fartygsindustrin, vari bolaget har stor erfarenhet och ett brett kontaktnät, har nu erhållit flera kvittenser på att bolagets nya strategi med ett breddat affärsfokus fungerar genom att erhålla fullt kundfinansierade prototypbeställningar inom för bolaget helt nya marknadssegment.

Inom industrisegmentet har TBS för sin uppdragsgivare, Mavab, utvecklat en ihop- och utfällbar containerlösning som kan vidareförsäljas inom Mavabs olika marknads- och kundsegment. För en annan kunds räkning har TBS konstruerat och producerat en förvaringslösning för gasolprodukter i konsumentledet med ambitionen att dessa skall ersätta nuvarande plåtskåp på bensinstationer och andra utlämningsställen. Vidare har Linnéuniversitetet i Växjö beställt ett antal prototypmoduler för ett av universitetets forskningsprojekt, ALTO.

”Även om prototypbeställningarna i sig inte inbringar stora volymer så är varje prototypbeställning ett viktigt första steg i en affärskritisk process mot att kunna producera större volymer av sagda enheter. TBS unika kunnande, både tekniskt såväl som applikationsutvecklingsmässigt, inom kompositframställning röner nu förtroende från etablerade aktörer inom helt nya marknadssegment vilket parallellt med bolagets fortsatta utveckling av sin fartygsaffär skapar goda framtidsutsikter för bolaget.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017, kl 13:40 CET. 

Skills

Posted on

November 17, 2017