Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM MTF

,

Under juli 2017 valde Abelco att investera i Quickbit, inför bolagets planerade börsnotering. Quickbits ansökan om notering av bolagets aktie följer därmed den av Quickbit tidigare uttalade planen.

”Det är glädjande att styrelsen för Quickbit nu väljer att ansöka om notering av Quickbits aktie. Ur ett ägarperspektiv följer vi naturligtvis Quickbits planer och kommer att informera Abelcos egna aktieägare i takt med att vi själva erhåller relevant information.” säger Henrik Sundewall, VD i Abelco Investment Group AB (publ).

Skills

Posted on

November 6, 2017