Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

I ett led att utveckla sitt erbjudande mot aktiemarknaden och särskilja Abelco från andra mindre investeringsbolag har styrelsen valt en strategi där Abelco via förvärvet av Fatfish Global Ventures AB (FGV) skapar ett investmentbolag med fokus mot den dynamiska marknaden i sydostasien. 

Sammanfattningsvis erhåller Abelco genom affären:

  • Flera listade bolag. 
  • Flera exitmöjligheter.
  • Ett globalt nätverk med inriktning på Sydostasien. 
  • ”Fast track”  för våra egna portföljbolag samt för deras portföljbolag på den svenska marknaden. 
  • Erfaret team med bra exit track record och M&A kunskaper. 
  • Möjlighet att bygga egna bolag på flera marknader. 

”FGV har ett starkt team lett av grundaren Kin Wai Lau med bas i både Singapore och Kuala Lumpur i Malaysia. Kin Wai är en erfaren investerare och entreprenör som nu blir en hörnsten i Abelcos framtida värdeskapande för bolagets aktieägare. Den portfölj Abelco förvärvar innehåller ett antal spännande bolag i olika faser och vi ser med tillförsikt fram emot att utveckla dessa innehav tillsammans med Kin Wai och hans team.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Informationen i pdf-format ger Abelcos aktieägare en fördjupad möjlighet att ta del av de värden som finns i Fatfish. Pdf-filen finns bifogad detta pressmeddelande och kan även laddas ned från Abelcos hemsida på www.abelco.se/dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

December 12, 2019