Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga.

Villkor 

  • Låneavtal om 15 MSEK är tecknat med Formue Nord Markedsneutral A/S.
  • Lånet löper till och med den 31 juli 2020.
  • Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.
  • Bolaget har pantsatt aktier i QuickBit AB (publ) som säkerhet för lånet.
  • För det fall Abelco genomför en emission under löptiden ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma teckningskurs som emissionen.
  • I det fall lånet inte är återbetalat på förfallodagen har långivaren rätt att påkalla att Bolaget medverkar till en riktad emission av aktier i Abelco där lånebeloppet kan kvittas som betalning för de nya aktierna.

”Vi vill ogärna sälja aktier i QuickBit för att finansiera vår verksamhet, styrelsen i Abelco har därför valt att ta upp detta lån istället.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande i Abelco.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

October 1, 2019