Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

Detta LOI avseende fartygshyra medför att TBSMS under de närmaste 4 åren kan bedriva lönsam rederiverksamhet samt har en säkerställd fortsatt intäkt efter hyresperiodens slut. I nuläget saknar TBSMS kapital för att kunna betala varvet (TBS Yard) för tillverkning av fartyget, diskussion kring finansiering av köpet pågår med aktuell finansieringspartner.

Innan finansiering av fartygsköpet är klart saknas underlag att genomföra affären, dvs att TBS Yard kan bygga fartyget, sälja det till TBS Marine Services som sedan hyr ut det till den nu aktuella kunden.

”Med den nu erhållna avsiktsförklaringen att hyra det aktuella fartyget har vi ett väsentligt bättre utgångsläge för fortsatta förhandlingar om finansiering av fartygsköpet. Vi kan nu visa finansieringspartnern att det finns avsättning för fartyget efter leverans samt att den tilltänkta rederiverksamheten blir bärkraftig nog att leva upp till finansieringsplanen.” säger Sven Hattenhauer, VD i Abelco Investment Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

November 18, 2019