Abelco´s portföljbolag Vopy tar nästa steg med ny investerare

Efter genomförd teknisk- och finansiell s.k. due diligence och granskning av av Vopy Technology AS (”Vopy”) har Per-Arne Sandström genom sitt holdingbolag P-A Sandström Consult AB valt att investera i Vopy. Per Arne Sandström antar även en roll som rådgivare för Vopy. 

 ”Vi är extremt nöjda med att få en person som Per-Arne in i Vopy-familjen. Per-Arne har en gedigen bakgrund som COO och Vice VD for Ericsson samt från styrelser som t.ex. Telia och Saab Group. Detta sätter oss i framsätet när det kommer till professionellt nätverk och det ger oss en möjlighet att ingå fler affärer inom bl.a. telekombranschen.” – säger Håkan Tollefsen, VD Vopy Technology AS 

”Som tidig investerare och aktiv delägare i Vopy känns det väldigt spännande att Per-Arne Sandström också blir en aktiv delägare och rådgivare för bolaget. Den mycket stora erfarenhet, branschkunskap och förståelse för affärslogikerna som Per-Arne besitter ser vi som oerhört värdefullt för Vopy’s fortsatta positiva utveckling.” – säger Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Skills

Posted on

March 6, 2020