Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

,

Abelco offentliggjorde 2018-10-16 sitt beslut att fullfölja planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS genom riktad nyemission omfattande 16 500 000 aktier såsom betalning för denna tilläggsinvestering. Investeringen om 1 650 000 kronor betalades med egna nyemitterade aktier i Abelco till kursen 0,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 25% över dåvarande volymvägda snittkurs.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket. Abelcos antal aktier uppgår därmed till totalt 518 284 900 aktier. Genom nyemissionen ökas Abelcos aktiekapital med 252 160,430643 kronor och uppgår efter nyemissionen till totalt 7 920 663,247249 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

April 8, 2019