Årsredovisning 2016

Årsredovisningen finns att ladda ned på bolagets hemsida www.abelco.se

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017.


Skills

Posted on

May 23, 2017