Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 23 mars 2020

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,12 SEK.
Teckningsoptionerna (TO3) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas via pressmeddelande.

Villkor för teckningsoption (TO3)

Villkoren för teckningsoptionerna (TO3) skall publiceras på Abelcos hemsida (www.abelco.se) utan dröjsmål.

 

 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

March 18, 2020