Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

Under den extra bolagsstämma som hölls i Australien den 6 januari röstade aktieägarna för Fatfish Blockchain Ltd enhälligt igenom försäljning av deras portföljbolag Fatfish Global Ventures AB (Publ) till Abelco Investment Group AB (Abelco).

Abelco har genom den extra bolagsstämman som hölls den 17 december beslutat att erlägga betalning genom att ge ut nya aktier till aktieägarna i Fatfish Global Ventures AB. Fatfish Blockchain Ltd erhåller 704 410 476st aktier i Abelco. Efter detta beslut har nu Abelco 94,83% av aktierna i Fatfish Global Ventures AB, de resterande 5,17% erhåller bolaget genom avräkningsnota från minoritetsägarna.

”Vi har nu en betydande större portfölj med flera framtida möjligheter, vi behövde som bolag skapa en bredare portfölj där vi har flera bolag som kan bli vårt ”nästa” listnings projekt. Ser man på resan under hösten så har allt handlat om Quicklbit i vår portfölj. Med detta steg så sätter vi oss i en betydligt bättre situation och kan ha flera projekt som kan bli vår nästa framgångssaga. Vi får nu även flera listade bolag i spännande branscher, samt flera onoterade med potential i vår portfölj.”Johan Rooth, VD Abelco 

”Vi har nu bredden för att kunna handla snabbare och bättre när det kommer till våra innehav. Med den nya styrelsen och affären klar skall vi nu i januari kunna presentera vår strategi samt våra framtidsplaner för Abelco” – Kenneth Arnström, styrelseordförande Abelco

Vi har arbetat för att öka vår närvaro på den svenska och nordiska marknaden. Vi känner fullt förtroende för att vi har hittat rätt då Abelcos strategi och ledning passar vår egen ambition och strategi. Vi har nu möjligheten att framåt skapa värden för alla aktieägare.Kin-Wai Lau, VD Fatfish Blockchain Ltd.  

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)73-5367733
E-post: Johan.rooth@abelco.se

________________________________________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020.

Skills

Posted on

January 7, 2020