Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Teckningsoptionen får kortnamn ABIG TO2 och har följande villkor i sammandrag.

En (1) teckningsoption av Serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie. Fullständiga villkor finns på bolagets hemsida, www.abelco.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

June 14, 2019