Henrik Sundewall utses till ny VD ochkoncernchef på Abelco InvestmentGroup AB (publ)

,

Abelco har under 2017 transformerats och renodlats till det investerande bolag det är idag med en växande portfölj och fokus på närhet i sina investeringar med verksamhetsutveckling, finansieringslösningar och klarlagd exit-strategi som fokus.

Henrik Sundewall har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom bl.a. ICL/Fujitsu, MTG/Kinnevik, Swilkenbridge Group och Umida Group. Henrik är idag bl.a. styrelseordförande i Eyeonid Group AB (publ).

”Henrik Sundewall har med sin bakgrund något som knyter samman affärs- och verksamhetsutveckling med såväl finansiering och börs, utöver ledarskaps- och internationella erfarenheter från både mindre entreprenörledda bolag såväl som större internationella bolag.” säger Kenneth Arnström, tillträdande styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

”Reinhold Konnander har på ett väldigt bra sätt genomfört den inledande fasen av bolagets transformation till vad bolaget är idag. Reinholds stora ledarskapsförmåga och tydliga sätt att skapa affärsfokus i portföljbolagen är framgångsfaktorer som jag avser förvalta på bästa sätt. Att ett av våra större monetära innehav, Quickbit (www.quickbit.eu), får en så handlingskraftig VD som Reinhold skapar goda förutsättningar för en lyckosam verksamhetsutveckling jämte börsnotering av Quickbit, vari vi räknar med ett fortsatt mycket gott samarbete.” säger Henrik Sundewall, nytillträdd VD och koncernchef, samt avgående styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

I samband med att Henrik Sundewall tillträder som VD för Abelco, vilket sker med omedelbar verkan, tillträder Kenneth Arnström som styrelseordförande i Abelco. Kenneth Arnström valdes till ordinarie styrelseledamot i Abelco vid bolagets årsstämma 2017.

Skills

Posted on

September 11, 2017