Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco” eller ”Bolaget”) har genom sammanslagningen med Fatfish Global Ventures AB, vilken godkändes av extra bolagsstämma i Abelco den 17 december 2019, nu en större och mer internationell investeringsportfölj. Ambitionen är att effektivisera processerna i den nya koncernen med målsättningen att portföljbolagen utvecklas i rätt riktning. Detta ställer nya och andra krav på ledarskapet vilket kommer att kräva ett aktivt fokus i flertalet projekt och att kunna styra sin tid mellan portföljbolagen och organisationen på ett effektivt sätt, både i Stockholm såväl som i Singapore och Kuala Lumpur. Styrelsen för Abelco har därför utsett Johan Rooth till ny VD och koncernchef. Johan Rooth tillträder med omedelbar verkan.

Styrelsen och Sven Hattenhauer har kommit överens om att gå skilda vägar. Efter drygt ett år som VD för Abelco har parterna kommit överens om att avbryta samarbetet. Det senaste året har inneburit att stort fokus lagts på noteringen av Quickbit som varit en mycket bra investering som Abelco gick in i redan 2017 och som vi fortsatt följer med stort intresse. Jag är mycket glad över rekryteringen av Johan Rooth som kommer med erfarenhet och kunskap från både finans och innovationsbolag samt med gedigen kunskap om Abelcos nya portföljbolag. Från styrelsens sida ser vi att vi nu kan ta nästa steg som investeringsbolag och utveckla flera av våra innehav.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ)

Johan Rooth, med ett förflutet inom bank och finans, och har under de senaste åren varit verksam inom tech-branschen. Johan har lång erfarenhet av innovationsbolag och bolag i tidiga faser, dels i roll som VD, styrelsemedlem, grundare och slutligen som investerare. Johan har även ett stort internationellt nätverk som kommer väl till pass för flera av bolagen i portföljen. Johan Rooth kommer närmast från rollen som VD och koncernchef för Fatfish Global Ventures AB.

”Jag är otroligt hedrad över uppgiften och förtroendet och ser fram emot resan tillsammans med aktieägarna och styrelsen. Vi måste få flera av våra innehav att leverera ännu snabbare för att skapa ytterligare värde samtidigt som exit- eller noteringsprocesser möjliggörs. Där måste vi som investerare och delägare skapa rätt förutsättningar för våra portföljbolag, bl.a. genom utnyttjande av synergier såväl som genom vårt stora kontaktnätverk och relationer.” säger Johan Rooth,  VD Abelco Investment Group AB (publ).

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

December 18, 2019