KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (“Bolaget”) som hölls den 15 april 2020 kl.10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: 
 

att ändra teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO1 från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 november–30 november 2020 samt att teckningstiden enligt teckningsoptionsvillkoren avseende teckningsoptioner serie TO3 ändras från den 1 juni–30 juni 2020 till den 1 februari–28 februari 2021.
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

 

Abelco Investment Group AB
Styrelsen
 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

April 15, 2020