Kommuniké från extrabolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

,
  • Att godkänna Bolagets dotterdotterbolags (Mockfjärdshus AB) överlåtelse av rättigheter och skyldigheter under aktieöverlåtelseavtal i enlighet med styrelsens förslag;

Beslutet var enhälligt.

Abelco Investment Group AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kenneth Arnström, styrelseordförande, telefon 070-092 95 55, epost: kenneth.arnstrom@wespons.se

Henrik Sundewall, VD, telefon 076-877 00 00, epost: henrik.sundewall@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017. 

Skills

Posted on

December 22, 2017