Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

Förvärvet av Fatfish Global Ventures AB finansierades till största del av nyemitterade aktier i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”). De nyemitterade aktierna medför en ökning i antalet aktier i Abelco, vilket kommunicerats tidigare.

De nyemitterade aktierna har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i Abelco har därmed ökat med 749 353 665 och uppgår totalt till 1 406 008 935 st aktier. Aktiekapitalet har därmed ökat med 11 451 960,175855 kronor och uppgår totalt till 21 487 261,733104 kronor.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

March 12, 2020