QuickBit eu AB (publ) släpper Q1 rapport – ökar omsättningen kraftigt

Den höga omsättningen beror på flera lyckade samarbeten med olika s.k. introducentnätverk som framgångsrikt lyckats marknadsföra QuickBits lösningar för säkra betalningar via kryptovaluta med blockchain-teknik.

”Vi är positivt överraskade av styrkan i QuickBits marknadserbjudande och gläds med företaget åt den snabba omsättningsökningen. Vår förväntan är att omsättningen fortsätter öka i snabb takt, samtidigt som QuickBit i takt med att verksamheten mognar och effektiviteten ökar, även kommer erhålla högre marginaler. QuickBit har nu visat att bolagets erbjudande är synnerligen attraktivt och vi tror att företaget har kapacitet att visa positivt resultat inom kort” säger Sven Hattenhauer, VD Abelco.

QuickBit tillhandahåller kryptovalutor och erbjuder tekniklösningar för e-handlare att låta sina kunder betala med kryptovaluta. Vinsten för e-handlaren att kunna ta betalt i kryptovalutor, där transaktion och leverans garanteras via uppdateringar i blockchain, är att risken för bedrägerier minskar samt leder till lägre inlösningsavgifter för e-handlare i högriskbranscher. Betalningen genomförs enkelt med kort hos externa betaltjänstleverantörer vartefter slutkundens e-wallet krediteras med kryptovaluta.

QuickBits rapport för kvartal 1 (juli-september 2018) finns att läsa här: https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

December 21, 2018