QuickBit eu AB (publ) släpper Q2 rapport – vänder till vinst

Den höga omsättningen beror på flera lyckade samarbeten med olika s.k. introducentnätverk som framgångsrikt lyckats marknadsföra QuickBits lösningar för säkra betalningar via kryptovaluta med blockchain-teknik.

”QuickBits unika marknadserbjudande visar fortsatt styrka där både nya kunder och nya introducentnätverk bidrar till den den snabba omsättningsökningen. Det är glädjande att bolaget nu visar vinst även totalt för räkenskapsårets första halva. Vi noterar även att marginalerna kraftigt jämfört med föregående kvartal.” säger Sven Hattenhauer, VD Abelco.

QuickBit tillhandahåller kryptovalutor och erbjuder tekniklösningar för e-handlare att låta sina kunder betala med kryptovaluta. Vinsten för e-handlaren att kunna ta betalt i kryptovalutor, där transaktion och leverans garanteras via uppdateringar i blockchain, är att risken för bedrägerier minskar samt leder till lägre inlösningsavgifter för e-handlare i högriskbranscher. Betalningen genomförs enkelt via kort hos externa betaltjänstleverantörer vartefter slutkundens e-wallet krediteras med kryptovaluta.

QuickBits rapport för kvartal 2 (oktober-december 2018) finns att läsa här: https://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

March 4, 2019