RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

Som uppföljning till tidigare kommuniké om grundande av Abelco Investment Groups (publ) (”Abelco”) dotterbolag RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) med fokus på gaming och eSport, har nu RightBridge styrelse utsett Carlos Barrios till RightBridge VD med omedelbart tillträde.

Bildandet av RightBridge och rekryteringen av Carlos är vårt sätt att visa den förändring som nya ABELCO går igenom: ett aktivt fokus i att kunna stödja och utveckla våra portföljbolag och synergier, både i Skandinavien och i Asien med målet att maximera avkastning och bygga ett bolag inom den nya media och gamingindustrin” – säger Johan Rooth, Abelco:s VD och RightBridge Ventures styrelseordförande.

Carlos bidrar med sin erfarenhet inom riskkapitalverksamhetsutveckling, gaming, digitalisering och digitala tillväxtbolag samt företagstransaktioner. Carlos har en lång internationell erfarenhet inom tech och transaktioner med företag som Ericsson, Telefónica, UBS och RBS, båda som affärschef samt som rådgivare.

”Jag är väldigt motiverad och hedrad inför detta förtroendeuppdrag. Min prioritet under de kommande veckorna är att träffa bolag, investerare och jobba intensivt på de investeringsmöjligheter som redan har identifierats. Gaming och eSport är inte bara industrier med kraftigt tillväxt, men är också en framtidsekonomi. Vi ser t.ex. hur nedladdning av mobilspel i AppleStore i China stegrade 80% i jämförelse med samma period under 2019” – säger Carlos Barrios, RightBridge Ventures tillträdande VD.
 

 

 

In English

 

RightBridge Ventures Board of Directors appoint Carlos Barrios as RightBridge Ventures AB CEO

 

Following previous communications about the establishment of Abelco Investment Group ‘s (publ) (”Abelco”) subsidiary RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) with focus on gaming and eSport, the RightBridge Board of Directors has appointed Carlos Barrios as RightBridge’s CEO with immediate effect.

RightBridge and the recruitment of Carlos is our way of demonstrating the change that new ABELCO is going through: An active focus in supporting and developing our portfolio companies, and synergies amongst them, both in Scandinavia and as well as in Asia, with the new aim for a company within the media and gaming industry.” – says Johan Rooth, Abelco’s CEO and RightBridge Ventures Chairman.

Carlos contributes with his experience in venture capital business development, digital scaleup companies and corporate transactions. Carlos has a long international experience in tech and transactions with companies such as Ericsson, Telefónica, UBS or Royal Bank of Scotland, both as executive as well as advisor.

I am very excited and honoured for this assignment. My priority in the coming weeks is to meet companies, investors and work intensively on the investment opportunities that have already been identified. Gaming and eSport are not only double-digit growth industries, but also the future of the economy. We see, for example, how downloading of mobile games in China’s AppleStore increased 80% compared to the same period in 2019. ” – says Carlos Barrios, RightBridge Ventures’ incoming CEO.

 

 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

March 17, 2020