TBS Groups dotterbolag TBS Yard AB ansöker om konkurs

Efter den senaste månadens händelseutveckling står det klart att TBS Yard AB inte lyckats få lönsamhet eller finansiering till sin verksamhet. Marknadssituationen i kombination med att bolaget inte levererat på den upparbetade offertstocken, eller lyckats lösa finansieringsfrågan kring försäljningen av fartyg gör att en konkurs bedöms vara den bästa lösningen för dotterbolaget. 
Koncernen har under den senaste tiden tillverkat andra produkter inom komposit (bullerplank, Skarvhus) där försäljning och kundprocessen är betydligt kortare. TBS Group ser en framtid att kunna hitta lönsamhet i just denna typ av industriella affär.

Abelco har stöttat TBS koncernen genom åren med likviditet och kan konstatera att bolaget inte nått det resultat vi hoppats på. Innehavet ligger inte i linje med vår digitala fokusering inom Abelco och vi beslutade därför att inte längre stödja bolaget ekonomiskt och valde då att istället göra en nedskrivning av innehavet i TBS Group. Vi stödjer TBS Yard i sin ansökan om en konkurs med en förhoppning om att koncernen som helhet kan stå på egna ben i framtiden.” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

March 30, 2020