TBS Yard AB levererar skarvhus enligt tidigare order

Europamarknaden bedöms vara ca 40-50 st skarvhus per år. TBS målsättning är att bli marknadsledande i tillverkning/försäljning av skarvhus då TBS är först med att tillverka skarvhus av komposit och redan idag har kapacitet att tillverka ca 20 skarvhus per år.

Skarvhus används vid sammanfogning av kablar till el distributionsnät över 100.000 volt, som verkstad/lyftkran samt upprättande av kontrollerad miljö. TBS skarvhus i komposit ger smidigare hantering och lägre kostnader för kunden än traditionella skarvhus. Slutkunden (ofta elbolag) köper hela installationen av distributionsnät (där skarvhuset används) av ett fåtal olika distributörer/installatörer. TBS bearbetar idag samtliga distributörer på marknaden.

Några fördelar med skarvhus i komposit:

  • 50% viktreduktion
  • Utmärkt inbyggd termisk isolering
  • Låg underhållskostnad
  • Lätt att reparera
  • Lätt att transportera – ISO-utrustning för lastbil / sjötransport

“Inom varvsindustrin är fleråriga affärsprocesser vanligt förekommande. Ofta rör det sig om stora affärer men det krävs uthållighet att enbart förlita sig på dessa. Därför har TBS utvecklat ett konkurrenskraftigt koncept inom områden som bullerplank, skarvhus, transportsektorn samt byggindustrin (t ex byggbodar) där affärsprocesserna är kortare och därmed kan ge tidigare utdelning. Ett intensivt försäljningsarbete påbörjades hösten 2017 och den order på skarvhus vi nu levererar är ett resultat därav.” säger Kent Söderström, VD på TBS Group.

Potentialen i TBS Komposit

Till skillnad från traditionell produktion, tillverkas TBS Komposit via en vacuuminjicerad sandwich-laminering. Resultatet blir ett helt lufttätt material med hög hållbarhet och mycket lång livslängd. Lika hårt som stål men väger bara 30% av stål. 

Hårt material kräver speciell bearbetning, TBS har en av norra Europas största vattenskärmaskin som tillåter precisionsskärning och kan bearbeta mycket stora ytor. Stora, hållfasta skivor i olika storlek och tjocklek kan skäras och sammanfogas till en mängd olika användningsområden. 

“Vi ser en stor potential i TBS Yard. De mycket långa och stora affärerna inom varvsindustrin skapar förutsättning för  långsiktig lönsamhet. Vi hoppas samtidigt uppnå positiva resultat även på kortare sikt tack vare det fina försäljningsarbete som görs hos TBS Yard idag.”säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018. 

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

July 2, 2018