VD Brev – med bolagspresentation

Genom samgåendet med Fatfish Blockchain Ventures har vi skapat en rad möjligheter att skapa aktieägarvärde genom utveckling av befintliga såväl som nya initiativ. Vår närvaro i Singapore, Kuala Lumpur och Stockholm skall bli vår tillgång och affärsnytta. Samtidigt måste våra svenska innehav ta de rätta stegen innan de är redo för just denna nivå.

TBS har historiskt varit ett nyckelinnehav för Abelco som inte lyckats med sin plan under 2019, och min förväntan är att göra om och göra rätt, i ett kortare perspektiv. Abelco har under en längre tid varit tålmodiga och ett tydligt budskap om leverans har förmedlats och kommer hålla marknaden uppdaterad kring utvecklingen i bolaget.

Vårt största innehav på den asiatiska marknaden är det listade bolaget iCandy som är verksamt inom e-sport och mobile gaming. Där har vi ett 56% ägande, där har jag ett stort fokus från min sida att driva på för att skapa aktieägarvärde och förtydliga dess fulla potential. Mer om detta går att finna i bifogad presentation.

Andra nyckelinnehav att följa under 2020 är Cloudaron, Vopy, iFashion och Green Ideas (se nedan och bilaga).

Nya möjligheter

Vi har fått flera förfrågningar kring våran affär och det är flera bolag som ser potentialen i att vara listade på den nordiska marknaden där ny innovation premieras. Min ambition är att lansera projekt där vi som investment partner kommer kunna styra och sikta på noteringar där våra aktieägare skall få en klar fördel av att vara aktieägare i Abelco. Jag har redan nu fått tydliga signaler från både asiatiska och svenska bolag som har visat intresse för att använda vår position för strategiska samarbeten och initiativ. Min ambition är att skapa partnerskap mellan asiatiska bolag som vill till Europa och vice versa. Detta gäller även flera av våra innehav och jag ser fram emot att ta detta ytterligare ett steg under 2020.

Vi har under 2019 hållit i våra aktier i de listade bolagen men ser självklart kontinuerligt över var våra innehav skapar mest aktieägarvärde.

Kort om strategin i portföljen

Inom Abelco Group finns det nu nästan 20 portföljbolag. Vissa är redan listade som Quickbit, iCandy och Cloudaron. Vårt arbete kommer vara att kontinuerligt utvärdera de listade bolag och deras utveckling. Finns det mer potential eller skall vi avyttra? Quickbit har varit och är en mycket bra investering för Abelco och vi följer utvecklingen med fullt fokus. Detsamma gäller iCandy som gör väldigt bra projekt och avtal men aktiekursen har inte visat sitt fulla värde ännu. Jag tror dock att båda bolagen har framtiden för sig.

  • iCandy har flera spel och projekt i pipeline, det skall bli mycket spännande att se mer från bolaget framöver. 
  • iFashion – har stora framgångar med sitt bolag ARTBOX, där vi förväntar oss en fortsatt utveckling inom iFashion koncernen samt nya partnerskap.
  •  Quickbit –  vi följer kontinuerligt bolgets utveckling och värdering.
  • iSecrets och Hembad  – står rustade för att visa lönsamhet för helåret och inte bara delar av året. Upp till bevis 2020!
  • Green Ideas – vi arbetar med ledningen för en notering under 2020.
  • TBS – Vi kommer närmaste månaden att utvärdera om TBS kan lösa och kapitalisera på sin offert-stock, det har nu gått alldeles för lång tid utan att visa leverans. Upp till bevis!
  • Cloudaron – vi arbetar för ett byte till en större lista och är samtidigt stolta över utvecklingen.
  • Vopy – vi följer aktivt för att säkerställa vår investering tillsammans med bolagets ledning och det skall bli mycket intressant att följa dess utveckling under 2020.

Affären med Fatfish Global Ventures AB och strategi framåt

Affären har röstats igenom på de extra bolagsstämmorna i Abelco och Fatfish Blockchain. Abelco har haft en fantastisk resa med Quickbit men jag har saknat vad som kommer sedan i portföljen. Fatfish har dock haft en spännande portfölj men resan mot listning var alldeles för lång. Tillsammans har vi nu möjligheten att skapa ett stabilare investeringsbolag med många spännande innehav som kan stå på en stadigare grund.

Venture bildning och bryggan

Sydostasiatiska marknaden växer i en otrolig hastighet, dock är inte infrastrukturen för IT eller för en digitalisering fullt utvecklad än. Vi beräknar att den skall byggas under de kommande åren och kan då blomma ut som den gjort i Skandinavien. Det finns mängder av produkter inom den svenska innovationen som har en potential marknad i Sydostasien. Sydostasien söker även talanger som kan förverkliga dessa produkter för den asiatiska marknaden. Det finns även flera större bolag i Sydostasien som söker listning i miljöer som Sverige där de får rätt värde för sin innovation. Vi skall vara bryggan för kapital, bolag och innovation för de som vill från Asien till samt vice versa.

Med en låg kostnad kan vi nu även skapa bolag och produkter som kan anpassas till den skandinaviska marknaden, alternativt ta de portföljbolag som fastnat i utvecklingen och visa dem en ny marknad att verka på. En större möjlighet finns även för bolag som nu vill till den skandinaviska marknaden och verka i en listad miljö som är mer gynnsam för innovationsbolag.

2019

Det finns flera bolag som måste visa leverans under 2020. Det har kostat för mycket likviditet att vara storägare i de som inte har fungerat, där kommer vi nu sätta oss ner och utvärdera. Vi kan inte arbeta med icke fungerande bolag när det finns en portfölj full med möjligheter. Bolag som vi är stora majoritetsägare i kan inte kosta oss likviditet när det samtidigt finns bolag som vi vill stärka vår position i. Vi på Abelco har ett stort arbete framför oss som innebär att inte lägga tid och pengar där vårt tålamod är slut och inget värde har levererats till er aktieägare. Sedan kan det finns bolag som inte når sin potential på grund av att vi är fel ägare. Dessa bolag måste vi hitta en annan lösning åt.   

Kommunikation

Vi behöver även förbättra vår kommunikation till aktieägarna kring våra innehav samt vara mer transparant vilka vi lägger tid på, detta har vi med i våran presentation nedan. Presentationen är tyvärr just nu på engelska och jag hoppas att ni har överseende med detta. Den skall dock översättas och sedan läggas upp på vår hemsida.

Vi skall uppdatera hemsidan och presentera innehaven från presentationen och visa vilka vi satsar på och vad deras strategier och produkter är. Sedan skall det framgå vad vår strategi är med dessa bolag i portföljen. Detta planeras vara klart under första kvartalet 2020

 Nästa VD brev beräknas komma under mars månad då vi börjar bli klar med Q1.

 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

February 3, 2020