VD Brev

Först vill jag vill börja med att tacka för förtroendet från styrelsen att ta över ledningen i Abelco Investment Group – ett fantastiskt spännande uppdrag. Jag känner en positiv känsla och ödmjukhet inför detta uppdrag. Uppdraget är tydligt från styrelsen och aktieägarna – att exekvera på de möjligheter som finns bland innehaven, minimera risk samt finna nya spännande projekt där vi kan bygga aktieägarvärden.

Samgåendet mellan Fatfish Global Venture och Abelco vilar på tre övergripande delar som kommer att bygga aktieägarvärden på kort och lång sikt.

Organisation – En erfaren styrelse och ledning med tre kontor där Stockholm (HK) kommer att fungera som en samlande kraft för befintliga och nya innehav. Vid Singapore- och Kuala Lumpurkontoren ligger fokus på exekvering och utveckling av respektive innehav. De senare kontoren delar vi med vissa av våra innehav för att skapa synergier samt för att ha en kostnadskontroll. Med Bryggan mellan Stockholm och Sydostasien är vår styrka vilket vi kommer kunna berätta mer om under Q1, 2020.

Digitala innehav – Under 2020 kommer vi se en fortsatt snabb utveckling av digitala affärsmöjligheter inom primärt vertikalen Fintech, gaming samt disruptiva digitala bolag i Norden såväl som Sydostasien. Där den sistnämnda är en mycket intressant marknad som visar snabb tillväxt. Här står Abelco starkt rustade.

Exit – Vi har en tydlig ambition att skapa rätt förutsättningar för att avyttra alternativt öka i våra innehav. Per idag är Quickbit, ICandy och Clouderon noterade innehav och vi har ett antal innehav där notering är ett tydligt alternativ under 2020 och här kan nämnas Vopy och Green Ideas. Vi har dock som mål att lista ytterligare ett bolag förutom de nämnda bolagen under 2020. När det gäller övriga innehav arbetar vi med avyttring, samgående eller vidareutveckling, men vill även vara tydlig med att alternativet att avskriva vårt fortsatta engagemang kan även finnas med. Det är upp till bevis för oss och innehaven. 

Vi kommer i vår framtida kommunikation att dela in bolagen i olika kategorier efter andel ägande, listnings potential samt strategi.

Över 3500 aktieägare

Abelco har efter affären med Fatfish över 3500 aktieägare vilket jag tar på fullaste allvar och jag vill att ni som aktieägare ska känna att ni tillhör Abelco ”familjen” där det ska erbjudas något ‘extra’. Vi arbetar med att konsolidera innehaven för att skapa likviditet genom notering alternativt avyttring. Ambitionen är att det skall finnas möjligheter för er som aktieägare att investera direkt i de portföljer ni tycker är intressant i linje med noteringen av Quickbit.

2020 – Framåt med leverans

Som aktieägare i Abelco skall ni förvänta er är att vi ska agera snabbt med transparens och tydlighet med fokus på att driva aktieägarvärden. Vi måste utmana oss själva och våra innehav bättre under 2020 som skall bli ett spännande år då det skall levereras inom Abelco familjen! Vi har påbörjat arbetet där vi positionerat respektive innehav i affärsområden. 

Jag kommer att vara tydlig i vår kommunikation till er som aktieägare samt vara transparent i det vi fokuserar och lägger vår tid på. Vi kommer under Q1 uppdatera hemsidan och presentera innehavens strategi inklusive realistiska tidsplaner.

Jag har precis kommit hem från Sydostasien där jag träffat våra portföljbolag och jag jobbar för fullt med att boka in de portföljbolag som nu finns inom Abelco. Jag känner mig trygg med att vi har en stark organisation där det självklart kommer att behövas förändringar för att möta våra förväntningar som delägare med fokus på sund tillväxt. 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt år! Ett längre brev kommer komma i januari där vi går igenom strategin för innehaven. 

Med vänlig hälsning 

Johan Rooth 

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

December 23, 2019