Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Zoomability Int AB (“ZOOM”) har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling anpassad för personer med funktionsnedsättning och begränsad rörelseförmåga. Fyrhjulingen är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar (PWC) och fyrhjulingar (ATV) och är anpassad för att ta sig fram i tuff terräng och urbana miljöer.

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna som har uppmärksammats främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar (PWC) och fyrhjulingar (ATV). Zoomen har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil, och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. 

“Det är mycket glädjande att Zoomability har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Det gör att bolaget kommer in i en ny fas där vi utökar vår synlighet och kan accelerera utvecklingen. Emissionen kommer också att ge oss möjlighet att genomföra planerade projekt för ökad tillväxt och lönsamhet. Det kommer också indirekt att ge fler funktionshindrade en möjlighet att nå bortom asfalten till platser de annars aldrig når.”, säger Pehr-Johan Fager, VD, Zoomability Int AB. 

Noteringsbeslutet är villkorat av att Zoomability uppfyller de formella noteringskraven på att (i) minst 60% av emissionen tecknas och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag. Memorandum finns tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com samt även som bilaga till detta pressmeddelande.

Zoomability genomförde en emission i januari 2019, efter genomförd emission har Abelcos ägande reducerats till 1,5% av bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

June 24, 2019