Abelco Investment Group leder en bryggfinansiering för att accelerera tillväxten i portföljbolaget Fatberry

Abelco Investment Groups (”Abelco”) Insurtech bolag Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry”) visar en fortsatt hög tillväxt. Då bolaget senaste veckan återigen slog sitt försäljningsrekord ser Abelco nu över finansieringsmöjligheterna och investeringsmöjligheterna i bolaget, detta för att skapa och accelerera den expansiva tillväxten i Fatberry. Abelco har nu avtalat med ytterligare en storägare om att tillsammans finansiera en snabbare tillväxt i bolaget. Fatberry har i veckan slagit sitt dagliga försäljningsrekord där bolaget sålde försäkringsprodukter till ett värde för mer än 180 tkr på en dag.
Abelco Investment Group leder en bryggfinansiering för att accelerera tillväxten i portföljbolaget Fatberry

Search for something